Wylęgarnia

Zapraszamy do udziału w VII Ogólnopolskim Międzyszkolnym Przeglądzie Filmowym „Wylęgarnia”

„Film to życie, z którego wymazano plany nudy”
(Alfred Hitchcock)
1. Organizatorzy konkursu:
– ZSO III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie
– CK Teatr Sztuk w Jaworznie
2. Cele konkursu:
– krzewienie kultury filmowej wśród młodzieży,
– doskonalenie umiejętności posługiwania się warsztatem filmowym, fotograficznym i graficznym,
– upowszechnianie kultury muzycznej uznanych twórców muzyki filmowej.
3. Patronat honorowy konkursu (w trakcie ustalania):
– Minister Edukacji Narodowej
– Śląski Kurator Oświaty,
– Prezydent Miasta Jaworzna.
– Instytut Filmowy Silesia-Film w Katowicach
4. Skład jury:
– Ewa Sałużanka, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego,
– Dagmara Drzazga, reżyser, dokumentalista, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego,
– Ryszard Czernow, operator filmowy, fotografik, wykładowca Wydziału RiTV Uniwersytetu Śląskiego,
– Edyta Kaszyca, filmoznawca, pracownik Pracowni Medialnej Pałacu Młodzieży w Katowicach,
– Antoni Kreis, artysta fotografik, wiceprezes Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików ds. edukacji,
– Katarzyna Pokuta, kulturoznawca, animator kultury, pracownik CK Teatru Sztuk w Jaworznie,
– Maciej Talaga, gitarzysta, instrumentalista, muzyk studyjny, pracownik CK Teatru Sztuk w Jaworznie.
5. Uczestnicy:
– konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych produkcją filmową, grafiką i zdjęciami filmowymi.
6. Zasady konkursu:
– projekty będą oceniane w pięciu kategoriach:
I. Kategoria filmowa
a. film fabularny
b. film dokumentalny
c. kryteria oceny: zgodność filmu z wybraną formą, umiejętności warsztatowe, walory estetyczne filmu, kompozycja utworu filmowego, język filmu
– tematyka filmu dowolna
– czas trwania filmu: do 15 minut
– film powinien być zrealizowany samodzielnie, z zachowaniem praw autorskich, zapisany na płycie CD lub DVD w formacie AVI lub MPG
II. Kategoria scenariuszowa
a. scenariusz filmu fabularnego (do 5 stron)
b. scenariusz filmu dokumentalny (do 2 stron)
– tematyka scenariusza dowolna
III. Kategoria plakatu filmowego
– format plakatu – A3 (29,7×42),
– kompozycja pionowa (w uzasadnionych przypadkach pozioma),
– tematyka: ilustracja filmu fabularnego, dokumentalnego lub realizowanego przez siebie (opcja preferowana),
– technika wykonania: dowolna technika graficzna oraz fotografia,
– wykonanie plakatu powinno być zgodne z zachowaniem praw autorskich (właścicielem materiałów graficznych i fotograficznych użytych w plakacie powinien być autor projektu)
IV. Kategoria fotoreportażu filmowego
– reportaż fotograficzny w postaci zestawu zdjęć lub wydruków na papierze formatu min. 20 x 30 cm wykonany z uwzględnieniem podstawowych zasad operatorskich tj. zachowaniem m.in. zróżnicowanych planów zdjęciowych. Reportaż powinien być obrazową formą scenariusza do filmu, czyli jakby wizualną narracją możliwą do przeniesienia na ekran. Liczba zdjęć w zestawie: od 3 do 10 sztuk. Ocenie podlegać będzie zarówno warsztat fotograficzny, jak i „filmowy” sposób myślenia autora.
V. Kategoria piosenki i muzyki filmowej (do wyboru)
a. piosenka filmowa — z istniejącego już filmu (polskiego lub zagranicznego)
b. muzyka filmowa — muzyka ilustracyjna do istniejącego obrazu filmowego (interpretacja własna) lub kompozycja własna do ‘’wyimaginowanego’’ filmu.
Uwagi ogólnie:
– jury oceni: warsztat wokalny i instrumentalny, dobór repertuaru i kompozycji, interpretację piosenki/tematu filmowego, ogólny wyraz artystyczny,
– wokaliści i wykonawcy tematów instrumentalnych, powinni wystąpić z własnym akompaniamentem lub podkładem muzycznym w formacie: CD AUDIO (!!),
– wykonawcy piosenek oraz wykonawcy soundtrack’ów zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i umieszczenia na karcie zgłoszenia danych dot. kompozytora muzyki, autora tekstu, aranżacji oraz tytułu filmu z którego pochodzą. (w przypadku własnej kompozycji należy podać swoje imię i nazwisko).
– w przypadku dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnych eliminacji konkursowych,
– pytania dotyczące kategorii muzycznej należy kierować na adres maciejtalaga@gmail.com
7. Nadesłane materiały konkursowe oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– 13 – 15 lat (gimnazja),
– 16 – 19 lat (szkoły ponadgimnazjalne),
8. Terminy i adresy:
– termin składania materiałów konkursowych: do 28 lutego 2014,
– miejsca składania materiałów konkursowych (do wyboru):
– ZSO III LO w Jaworznie, 43-609 Jaworzno, ul. Towarowa 61 lub z dopiskiem „Wylęgarnia” (można także dostarczać osobiście),
– CK Teatr Sztuk w Jaworznie (sekretariat), ul. Mickiewicza 2
– termin i miejsce finału: 04 kwietnia 2014 – CK Teatr Sztuk w Jaworznie (o szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani osobnym pismem)
– adresy kontaktowe:
– Tel/fax: 32 6165149 (ZSO III LO w Jaworznie)
– celinawasko@o2.pl (pytania i uwagi)
– materiał konkursowy należy opisać następująco:
– tytuł pracy,
– godło autora/autorów (takie samo, jak na karcie zgłoszenia),
– kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony — www.lo3.jaworzno.edu.pl w dziale Wylęgarnia 2014) należy wypełnić czytelnie — najlepiej drukiem — i przesłać w osobnej kopercie podpisanej godłem autora pracy,
– prace nadesłane na konkurs zostają u organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania w celach edukacyjnych i promocyjnych.
9. Nagrody:
– dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody rzeczowe ufundowane przez patronów i sponsorów,
– opiekunowie laureatów i wyróżnionych uczniów uhonorowani będą dyplomami uznania.
10. Aktualne informacje o przeglądzie dostępne na stronie www.lo3.jaworzno.edu.pl w dziale Wylęgarnia 2014; www.teatrsztukwjaworznie.pl; www.facebook.com/ompfwylegarnia

Koordynatorzy przeglądu: Organizatorzy:
mgr Celina Waśko ZSO III Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie
mgr Katarzyna Pokuta Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.