W górę, w górę!

W dniu 10.05 na sztucznej ścianie wspinaczkowej Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu Polskiego Związku Alpinizmu – „W górę”. W zajęciach uczestniczyło w sumie ponad 60! dzieciaków z sąsiadujących z MDK-iem placówek oświatowych. Ogólnopolski projekt „W górę” ma na celu popularyzację wspinaczki sportowej i narciarstwa wysokogórskiego. Jest realizowany w kilku miastach w Polsce przez Polski Związek Alpinizmu, a wybrani uczniowie szkół podstawowych mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach wspinaczkowych prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów.
Projekt jest realizowany w Bytomiu, Jaworznie, Lublinie, Tarnowie oraz w obszarze narciarstwa wysokogórskiego – w Zakopanym. Projekt pod auspicjami Polskiego Związku Alpinizmu jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Beneficjenci nie pobierają odpłatności za udział w zajęciach.
– W naszym kraju istnieje niewiele szkół, w których wspinaczka sportowa znajduje się na zajęciach wychowania fizycznego, chcemy wprowadzić wspinaczkę jako zajęcia fakultatywne na zajęcia Szkolnego Związku Sportowego, tzw. SKS-u lub np. na zajęciach placówek pozaszkolnych, np. Młodzieżowych Domów Kultury, Uczniowskich Klubów Sportowych oraz sekcji sportowych itp. Mamy wypracowane wzorce np. w Tarnowie, Jaworznie, Lublinie, Bytomiu które w przyszłości planujemy rozpowszechnić w całym kraju – informuje Grzegorz Tucki.
Zajęcia są realizowane w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez Polskie Związki Sportowe, w projekcie uczestniczą wiodące ośrodki szkoleniowe w Polsce w tej dyscyplinie, w tym również Jaworzno.
Wspinaczka sportowa od zeszłego roku to dyscyplina olimpijska, więc nie jest to już zwykłe „wchodzenie „do góry. Oferuje naturalną formę ruchu, bezpieczną dawkę adrenaliny, buduje zaufanie w relacjach wspinacz-asekurant, wreszcie wpływa bardzo dobrze na kształtowanie układu kostnego dziecka – przeciwdziała i koryguje wady postawy.
Zajęcia w tym wieku to przede wszystkim dużo zabawy w nowej płaszczyźnie poruszania się – czyli w pionie. Okazało się, że wspinanie się wcale nie jest takie trudne, choć wyjście ciut wyżej ponad białą linię, do której trener pozwolił się zbliżyć, za pierwszym skutkuje strachem. Jednak, sądząc po reakcjach maluchów, można uznać, iż zajęcia się bardzo podobały. Wrócą na pewno i kolejnym razem już śmielej ruszą „w górę”.
Zajęcia będą się odbywały cyklicznie z podziałem na grupy.
Partnerzy:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie,
Uczniowski Klub Sportowy K-2,
i oczywiście Polski Związek Alpinizmu, który współfinansuje zadanie.
Zajęcia prowadzi trener II klasy we wspinaczce sportowej – mgr Grzegorz Tucki, pomysłodawca ogólnopolskiej inicjatywy popularyzacji wspinaczki sportowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.