REGULAMIN FESTIWALU PIOSENKI EUROPEJSKIEJ „ GALA ZŁOTEJ NUTKI”

 Organizator: Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jaworznie
Cele konkursu: Prezentacja dorobku artystycznego solistów i zespołów, popularyzacja piosenek oraz poznawanie języków obcych poprzez muzykę i śpiew.Uczestnicy: soliści i zespoły (max. 5 osób).
Kategorie wiekowe:
I kategoria: uczniowie klas V – VI szkół podstawowych
II kategoria: uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
III kategoria: uczniowie szkół średnich
Warunki udziału w konkursie:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej mailem na adres k.jochymek@gmail.com do dnia 8 listopada 2019r.
2. Konkurs zostanie podzielony na dwa etapy:
I etap – przesłuchania wykonawców.
II etap – Gala Laureatów.
3. I etap- przesłuchania wykonawców- odbędzie się 28 listopada 2019r. o godz. 9.00 (czwartek) w sali koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2.
4. Każdy wykonawca biorący udział w konkursie prezentuje jedną piosenkę w wybranym przez siebie języku (angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim lub włoskim).
5. Członkowie zespołów wokalnych nie mogą wystąpić w roli solisty.
6. Zgłaszając zespół do danej kategorii należy wziąć pod uwagę wiek najmłodszego członka zespołu.
7. W skład zespołu wchodzą tylko uczniowie, nie dopuszczalny jest akompaniament nauczyciela.
8. Każda szkoła podstawowa może zgłosić jednego solistę w każdej kategorii wiekowej oraz jeden zespół w każdej kategorii wiekowej. Szkoły średnie mogą zgłosić po dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.
9. Jury oceniać będzie dobór repertuaru, poprawność językową, jakość wykonania pod względem muzycznym (czystość, emisja, intonacja), interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
10. Dopuszcza się tylko akompaniament własny do utworu lub tzw. półplayback (płyta CD/pendrive). Płyty z podkładami muszą być opisane (nazwisko wykonawcy oraz tytuł utworu). Na płycie CD/pendrivie może znajdować się tylko jedno nagranie.
11. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody za trzy pierwsze miejsca. Jury przyzna również nagrodę Grand Prix dla najlepszego wykonawcy na festiwalu oraz Nagrodę Specjalną. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział.
12. II etap – Gala Laureatów – odbędzie się 29 listopada 2019r. o godz. 11.00 (piątek) w sali koncertowej Młodzieżowego Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2. Podczas Gali zostanie ogłoszony werdykt Jury oraz odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Osoby zaproszone na Galę zaprezentują utwór śpiewany podczas przesłuchań.
13. Lista osób zaproszonych na Galę zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi : sp7jaworzno.edupage.org w dniu 28.11.19 r. po godzinie 18.00.
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do organizatora oświadczenia zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu.
Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do pani Katarzyny Jochymek tel. 600594939 lub pani Katarzyny Gryzik tel. 502217612 (kontakt mailowy: k.jochymek@gmail.com, muj.misqu@op.pl ).
Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.