PORADNIK WSPINACZKOWY (e-zajęcia 13)

Witam, pora na podsumowanie -e – learningowe naucznie asekuracji.

Na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem zajęć.

Należy podkreślić ogromną wagę nauczanej czynności i roli jaką we wspinaczce odgrywa asekuracja. Instruktor powinien zwrócić uwagę na fakt, że jakość techniki wspinania nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa wspinacza, natomiast nieodpowiednia, niedokładna lub źle wykonywana asekuracja może doprowadzić do poważnego wypadku, ze śmiertelnym włącznie.

Należy podkreślić, że dopiero opanowanie techniki poprawnej asekuracji partnera czyni prawdziwego wspinacza.

Przebieg ćwiczenia.

Instruktor przypomina zasady zachowania się na linie podczas opuszczania. Co najmniej jeden lub dwóch uczniów wchodzi na ścianę, aby dać się opuścić z niezbyt dużej wysokości

/3 – 4 m./i zademonstrować poprawne ułożenie ciała podczas opuszczania.

Następnie instruktor omawia zasadę funkcjonowania asekuracji w układzie wędki . Należy wyjaśnić zasadę blokowania liny oraz zasadę działania całego układu asekuracyjnego.

Należy podkreślić iż działa on nawet wtedy gdy asekurujemy cięższego od siebie/bez przesady/oraz wytłumaczyć dlaczego nie powinniśmy zbyt daleko oddalać się od ściany.

opis czynności czas uwagi metodyczne
1. Rozgrzewka- wpajamy uczniom iż niezależnie od charakteru zajęć rozgrzewka jest podstawowym elementem każdych zajęć wymagających wysiłku fizycznego. 10’’ Trucht dookoła sali – około 3 minuty.

Krążenia stawów: kolejno od szyjnego, poprzez barkowe, łokciowe, nadgarstki, stawy biodrowe, kolanowe itd.

Dodatkowo krótki trawers dla rozgrzania palców rąk.

2. Przedstawiamy sposób zakładania przyrządu oraz pełny zestaw ruchów potrzebnych do obsługi przyrządu asekuracyjnego, w układzie na wędkę – w rozbiciu na 3 fazy realizacji wspinaczki/wybieranie , podawanie liny oraz blok/. 25 ’’ Instruktor prowadzi pokaz działania asekuracji na wędkę przy pomocy pomocnika/najlepiej osoba która już była opuszczana/.

Każdą czynność pokazujemy , opisujemy słownie , zwracamy uwagę na kolejność czynności .Bardzo ważne aby uczniowie zrozumieli istotę metody – instruktor powinien bardzo dokładnie omówić zasadę działania.

Dla podkreślania skuteczności tej metody asekuracji instruktor demonstruje kilkakrotne odpadnięcie na niewielkiej wysokości. Pierwszym elementem jest nauka wpinania, noszenia i zakładania przyrządu na linę/pamiętamy o węźle zabezpieczającym/.

Nauczanie asekuracji partnera zaczynamy od czynności wybierania liny .Ćwiczący dobierają się parami , tak aby jedna osoba mogła trenować ruchy , podczas gdy partner utrzymuje linę w ciągłym napięciu. Instruktor odlicza kolejne ruchy , starając się wymusić równy rytm ściągania . Ćwiczący najpierw obserwuje własne dłonie potem patrzy w górę.

Pozycja wyjściowa

1.Wybieranie liny/ręka do linii nosa/

2.Zablokowanie przyrządu

3.Dołożenie lewej ręki na linę blokującą./dwie dłonie na linie blok./

4.Przełożenie dłoni na linie blokującej

/do ok. 5 cm. od przyrządu/

Powrót do pozycji wyjściowej.

Tak wybierana lina jest trzymana statycznie , co umożliwia pełną kontrolę nad jej przesuwaniem.

W drugiej kolejności uczniowie ćwiczą czynność blokowania liny.

Na końcu uczymy opuszczania partnera. Jeżeli instruktor uznał że uczniowie przyswoili sobie nauczane czynności może zezwolić na asekurowanie przy ścianie wsp.

3. Po opanowaniu ruchów potrzebnych do obsługi przyrządu przystępujemy do ćwiczeń przy ścianie wspinaczkowej.   Opisujemy słownie i przedstawiamy sposób ustawienia się przed ścianą osoby asekurującej- asekurant ustawia się nieco w bok od przewidywanego miejsca lądowania wspinacza po opuszczeniu , oraz nie dalej niż 3 – 4 metry od ściany/informujemy asekuranta o możliwych zagrożeniach pod ścianą/.Instruktor demonstruje poprawną postawę podczas asekuracji – ustawienie stóp „godzina 2”, postawa swobodna , rozluźniona , nogi wyprostowane/o ile mamy taką możliwość, można namalować ślady stóp w odpowiednim miejscu pod ścianą/.
10 ’’
4. Doskonalenie nabytych umiejętności. 30 ” Asekurujący przystępuje do właściwej /bezpośredniej/asekuracji swojego partnera.

W trakcie pierwszych prób ściągania liny , a zwłaszcza opuszczania wspinacza pod ścianę , instruktor , stojąc za asekurantem osobiście przytrzymuje linę blokującą .Kilka następnych prób także odbywa się pod kontrolą optyczną instruktora , gotowego w każdej chwili interweniować .

W tym miejscu szczególną uwagę zwracamy na ewentualne błędy.

Staramy się omówić istotę oraz konsekwencję błędów. Przykłady najczęściej popełnianych błędów przedstawiam na końcu konspektu.

Również przykłady ćwiczeń eliminujących błędy przedstawiam na końcu konspektu.

5.Czynność opuszczania – podawanie liny podczas opuszczania wspinacza pod ścianę. 10” Wspinacz po zakończeniu wspinaczki daje komendę „blok” .Wówczas asekurant wybiera energicznie cały istniejący luz , trzymając oburącz linę blokującą. Następuje komenda

„ masz blok” oraz opuszczanie partnera. Podawanie liny podczas opuszczania polega na przemiennym przekładaniu dłoni tak , aby zachować w miarę równe tempo przesuwania się liny przez przyrząd oraz pełną kontrolę nad liną. Pierwsze próby opuszczania partnera wykonujemy z małej wysokości , np. po przejściu 3 – 4 m. Utwierdza to wspinacza że jest ubezpieczany , instruktora że asekurant przyswoił sobie odpowiednie ruchy .

6. Zakończenie zajęć polegające na omówieniu wykonywanych ćwiczeń. 10 ” Dodatkowo omawiamy zauważone błędy , stosujemy pochwały/bez przesady/oraz pouczenia.

Zwijamy sprzęt ,żegnamy się z kursantami . Zostawiamy obiekt w takim stanie w jakim go zastaliśmy.

 Najczęściej popełniane błędy:

  1. Puszczanie liny – brak pełnej kontroli nad liną blokującą.
  2. Chwytanie liny zbyt blisko przyrządu.
  3. Opuszczanie „ślizgiem”.
  4. Tzw. „małpi chwyt”.
  5. Zmiana rąk na linie blokującej zanim ona ułoży się w pozycji „przyrząd zablokowany”.
  6. Nieprawidłowe ustawienie stóp.
  7. Wyciąganie zbyt dużego odcinka liny za jednym pociągnięciem.
  8. Niedbały strój – brak wizualnej kontroli poprawności wpięcia przyrządu itp.

Szczególnie pierwsze 4 rodzaje błędów są ważne i szczególnie na te błędy należy zwrócić baczną uwagę.

Błędy najlepiej napiętnować słownie, uświadomić istotę błędów oraz związane z nimi niebezpieczeństwa.

Bardzo dobrym materiałem szkoleniowym są zdjęcia, filmy na których widać wypadki, poparzenia lub własne nagrania audio – video nakręcone podczas zajęć na ścianie.

 Ćwiczenia doskonalące technikę asekuracji.

Przy nauczaniu asekuracji jak i przy eliminowaniu błędów bardzo dobrze sprawdza się następujące ćwiczenie: ćwiczący dobierają się parami, tak aby jedna mogła trenować ruchy, podczas gdy partner stale utrzymuje linę prowadzącą w stałym napięciu, instruktor kontroluje poprawność wykonania ćwiczenia.

Innym bardzo dobrze piętnującym błędy ćwiczeniem, jest np.wybieranie liny prowadzone przez instruktora ale w sposób niewłaściwy/z błędami/.Uczniowie mają odszukać i opisać popełniane błędy. Warunki wykonania ćwiczenia jak wyżej.

 Podsumowanie oraz wnioski końcowe :

Należy zwrócić uwagę na wyrobienie sobie przez uczniów właściwych nawyków ruchowych .

Podczas szkolenia należy przestrzegać także pewnych reguł :

  • nie przesadzać z nadmiarem informacji – może to doprowadzić do nudy,
  • przestrzegać zasad bezpieczeństwa,

Jaworzno , 15.05.2020 r.

Opracował Grzegorz Tucki

P.S. Mam nadzieję, że następne zajęcia odbędą się już w realnym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.