PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT

W ramach zajęć profilaktycznych moi wychowankowie, uczestnicy zajęć artystycznych realizowanych w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie otrzymali garść informacji dotyczących działalności Fundacji „Koty z Kociej”, a także wykonali prace z myślą o podopiecznych Pani Kasi – prezes fundacji. Z ogromną przyjemnością przekazałam cenne informacje na temat fundacji, celu jej powstania, a przede wszystkim o potrzebach zwierząt, jak również o samej nazwie, nawiązującej do ulicy znajdującej się w centrum naszego miasta gdzie mieszkają czworonożni bracia mniejsi.

Zajęcia profilaktyczne realizowane są przeze mnie głównie jako pretekst do wprowadzania wychowanków w istotę człowieczeństwa poprzez sztukę. Profilaktyka przez plastykę jest sferą otwierającą ogromne możliwości, wyzwala pozytywną energię pozwalając jednocześnie na podejmowanie trudnych tematów, zaś sama praca plastyczna z materiałem jakim jest glina działa wyciszająco i umożliwiła spokojną wymianę zdań na temat zwierząt wolnożyjących i ich potrzeb. Pamiętajmy więc, że zgodnie z art. 21 ustawy o ochronie zwierząt, stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Żyją w sąsiedztwie człowieka, w piwnicach, ogrodach działkowych, opuszczonych posesjach, oczekują tolerancji i naszego wsparcia.
                                                                 Instruktor Barbara Koczur

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.