MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO: OD STEREOTYPU… DO MOWY NIENAWIŚCI

Troska o bezpieczeństwo najmłodszych jest przyrodzoną cechą i obowiązkiem człowieka dorosłego. Dawnej opieka wiązała się z uchronieniem dzieci przed zagrożeniami bezpośrednimi, wynikającymi z niebezpieczeństw naturalnych, dziś nie zagraża najmłodszym napaść dzikiego zwierzęcia, lecz wcale to nie znaczy, że dzieci i młodzież są absolutnie bezpieczne. Pojawiły się inne zagrożenia. Przeciw nim Wydział Prewencji KWP w Katowicach przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym Metis od 2016 realizuje kampanię społeczną pt. „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”, kierowaną do osób dorosłych (nauczycieli, opiekunów prawnych), a następnie za ich pośrednictwem do dzieci. Jej zasadniczym celem jest ograniczenie najpoważniejszych zagrożeń dla najmłodszych tak ze strony osób dorosłych jak i rówieśników. W listopadzie ub.roku w MDK przeprowadzona została konferencja „Cyberprzemocy mówię (?) nie!”, w czasie której skupiono się na przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, handlu ludźmi, pornografii dziecięcej oraz cyberprzestrzeni.
W związku z dużym zainteresowaniem środowiska oświatowego kampanią, w ramach współpracy z ROM-E Metis zdecydowano o jej dalszej kontynuacji w roku szkolnym 2019/20 i rozszerzeniu o kolejny obszar tematyczny poświęcony zagadnieniom związanym ze zdarzeniami motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami oraz wynikającymi z tego konsekwencjami i zagrożeniami dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Podczas konferencji obszar tematyczny poświęcony był zagadnieniom związanym ze zdarzeniami motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami oraz wynikającymi z tego konsekwencjami i zagrożeniami dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Ten temat jest niezwykle aktualny w czasie, gdy mowa nienawiści, fala hejtu rozprzestrzenia się coraz szerzej i obejmuje coraz większą populację – w tym coraz młodsze dzieci. Szczególnie one nie potrafią dać sobie radę z nienawiścią, podłością i oszczerstwami wymierzonymi w osoby wrażliwe, często niepewne swojej wartości, nieuodpornione na trudy życia. Niejednokrotnie atak hejterski kończy się wycofaniem, depresją, a nawet najbardziej tragicznie – samobójczą śmiercią.
Omówiono zatem także aspekty prawne obrazujące skalę zjawiska, karalność oraz rozpoznawanie wykorzystania i podejmowanie działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych w prelekcjach :
Od stereotypu… – Tomasz Wojtasik – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
– … do mowy nienawiści – Anna Dzięgiel – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Determinantami nowego kierunku jest m.in. szereg badań i raportów wskazujących na powszechny kontakt dzieci i młodzieży z hejtem, mową nienawiści oraz agresją, a także priorytety, jakimi kieruje się tak śląska Policja jak i Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjnego Metis, stąd kolejna prezentacja: Mowa nienawiści: aspekty prawne – podkom. Kazimierz Toborowicz – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.
Podsumowania tematu problematyki bezpieczeństwa dziecka dokonała Magdalena Wieczorek – Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach wykładem Profilaktyka pozytywna.
W konferencji uczestniczyli nauczyciele, pedagodzy i dyrektorzy z Jaworzna, Sosnowca oraz Bierunia. Zapewne nie wszystko zostało powiedziane, spodziewać się zatem można kolejnych spotkań związanych z tematyką bezpieczeństwa zorganizowanych przez ROM-E Metis przeznaczonych dla środowiska nauczycielskiego lub adresowanych wprost do dzieci i młodzieży.

podkom. Kazimierz Toborowicz Specjalista Wydziału Prewencji
zdjęcia – Monika Śliwińska – aspirant KP w Jaworznie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.