Młodzi artyści

Od września 2017r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworznie uczestniczą w warsztatach teatralno – tanecznych, które mają miejsce w Młodzieżowym Domu Kultury. Na zajęcia przychodzą uczniowie z 2 klas: 4c i 5c, którzy zdobywają podstawowe umiejętności z zakresu teatru i tańca. Uczestnicy zajęć poznają własne talenty artystyczne oraz swoje możliwości i predyspozycje.
Podstawą wszelkich działań jest nauka przez zabawę. Celem nadrzędnym zajęć jest wszechstronny rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, kreatywne myślenie oraz twórcze działanie dzieci.
Podczas zajęć młodzi artyści uczą się wyrażać ruchem, gestem, mimiką różne emocje, sytuacje i zdarzenia. Zajęcia kształcą wrażliwość estetyczną, a także zaspokajają naturalną potrzebę ruchu wśród dzieci.
Poprzez uczestnictwo w zajęciach tanecznych uczniowie wyrabiają w sobie poczucie rytmu, słuchu, swobodę i płynność ruchów, rozwijają swoją pamięć muzyczną. Najważniejszym celem zajęć jest możliwość wyrażania siebie poprzez zabawy muzyczno-taneczne oraz współtworzenie układów tanecznych indywidualnie, w parach lub w zespole.
W ramach zajęć teatralnych przyszli artyści odgrywają przydzielone im role poprzez zgłębiani technik naśladownictwa. Poznają zasady pracy w teatrze kukiełkowym.
W ramach warsztatów dzieci wykonują liczne prace manualne, próbują własnych sił przy pisaniu krótkich tekstów.
Uczą się poprawnie operować oddechem, siłą i naturalną barwą głosu. Wreszcie odkrywają swoje uzdolnienia aktorskie, przełamując tremę przed wystąpieniem na scenie.
Dodatkowo w ramach korelacji zajęć młodzi artyści mieli okazje usłyszeć siebie w radiu, dzięki nagrywaniu krótkich słuchowisk.
W ramach cotygodniowych zajęć uczestnicy współpracują w grupie dla osiągnięcia wspólnego celu. Na zajęciach próbują poruszać się na scenie, aby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy – wspólnie opracowany spektakl teatralny z własną scenografią i układem tanecznym.
Galera zdjęć prezentuje wybrane fragmenty wspólnie spędzonych chwil podczas warsztatów. Zajęcia prowadzą panie: Magdalena Gonera, taniec i Anna Gil, teatr.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *