Piosenki Solidarności 2017

       Konkurs Piosenki  okresu „Solidarności”    

Organizatorzy

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

Współorganizator

Wydział Edukacji Kultury i Sportu UM w Jaworznie

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworznie

Cele:

 • wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży przez różnorodne formy aktywności artystycznej,
 • wspieranie uzdolnionej muzycznie młodzieży,
 • umożliwienie prezentacji umiejętności uczniów,
 • utrwalenie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Polski.

Adresaci:

Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Termin

Konkurs odbędzie się – 17 maja 2017r. o  godz. 10.00 w MDK im. Jaworzniaków, Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 2.

Zasady konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych, licealnych i ponadgimnazjalnych.
 2. Zgłoszenie uczestników do 12 maja 2017 r.

na adres: mdkjaworzno@onet.pl, osobiście lub telefonicznie: 32 762 92 20. 

 1. Każda plcówka może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne.
 3. 5. Każdy uczestnik wykonuje jedną piosenkę z okresu działalności NSZZ „Solidarność”,
  czyli z lat 80-tych lub 90-tych XX wieku.
 4. Oceniane będą następujące elementy:
 • dobór odpowiedniego repertuaru, intonacja, dykcja i emisja głosu, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny.

Warunki uczestnictwa: 

 1. Do konkursu można zgłosić:

– solistę,

– duet,

– zespół wokalny,

– zespół wokalno-instrumentalny.

 1. Dopuszcza się podkład:

– w formie półplaybacku (format MP3 na nośniku CD, pendrive, SD)

– akompaniament instrumentalny „na żywo”.

Rozstrzygnięcie konkursu:

Oceny zadań dokona jury konkursu.

Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, pozostali uczestnicy konkursu dyplomami. Jury może przyznać nagrodę specjalną.

Postanowienia końcowe:

 • organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą, pianino elektroniczne, odtwarzacz,
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość nagranych podkładów muzycznych,
 • organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do niniejszego regulaminu.

W informacji zgłoszeniowej należy zamieścić: imię i nazwisko uczestnika, nazwę lub rodzaj zespołu, telefon kontaktowy, adres e-mailowy, tytuł i autora utworu, nazwę i adres placówki, imię i nazwisko opiekuna.

Kontakt z organizatorami: Ewa Szpak:  szpake@interia.pl

Patronat medialny:

Moje Jaworzno – www.mojejaworzno.pl

MłoDeK – www.mdk.jaw.pl