PIOSENKI OKRESU „SOLIDARNOŚCI”

Cele: wspieranie wychowania patriotycznego młodzieży przez różnorodne formy aktywności artystycznej, wspieranie uzdolnionej muzycznie młodzieży, umożliwienie prezentacji umiejętności uczniów, utrwalenie pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy Polski. Adresaci: Młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.