ORATOR JAWORZNICKI 2015

karta orator 2015

Przeczytaj i opowiedz(regulamin)

Zasady konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół gimnazjalnych licealnych i technicznych.
  2. Zgłoszenie uczestników do 27 marca 2015 r.

na adres: mdkjaworzno@onet.pl mdk.jaworzno@o2.pl lub telefonicznie 32 7629220

  1.  Każda szkoła może zgłosić nieograniczoną liczbę uczestników.
  2.  Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: gimnazjum i liceum.

Każdy uczestnik wykonuje trzy zadania – jedno przygotowane przed konkursem, dwa w trakcie konkursu.

  1. a.      Uczestnicy konkursu wygłaszają z pamięci przygotowaną mowę retoryczną o charakterze obrończym lub oskarżycielskim dotyczącą wybranej postaci literackiej (może być spoza listy lektur)  Czas wystąpienia wynosi maksymalnie do 5 minut. Dopuszcza się możliwość korzystania z cytatów oraz konspektu wypowiedzi (ramowego planu wypowiedzi)
  2. b.      W trakcie konkursu uczestnicy przygotowują krótką kilkuzdaniową wypowiedź argumentującą ocenę negatywną lub pozytywną jakiegoś zjawiska społecznego (nazwę zjawiska uczestnicy losują przed konkursem)
  3. c.      Trzecie zadanie, które uczestnicy wykonują,  to przeczytanie w sposób oratorski tekstu niezwiązanego z przemową (np. przepisu kulinarnego, instrukcji obsługi). Teksty uczestnicy losują w trakcie konkursu.
  4. Oceniane będą następujące elementy:

– sposób mówienia: wyrazistość, poprawność artykulacyjna, słyszalność, tempo, rytm wypowiedzi, stosowane pauzy, akcent, intonacja, dynamika wypowiedzi, przekaz emocji, stosowane gesty i mimika, opanowanie tremy,

– kompozycja tekstu, argumentacja, bogactwo słownictwa i sprawność w budowaniu zdań złożonych.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny zadań dokona jury konkursu.
Decyzje jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
Zwycięzcy konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi, pozostali uczestnicy konkursu dyplomami. Jury może przyznać nagrodę specjalną.
Zadaniem ORATORA jest 5xZ: zafascynować, zauroczyć, zaciekawić, zabawić, zaczarować – ma na to zadanie do 10 min.
ORATOR ma prawo obudować swą wypowiedź dowolnymi środkami ekspresji np. gestem, rekwizytem, podkładem muzycznym, prezentacją multimedialną itp.
Termin
Konkurs zostanie rozegrany – 31 marca 2015 o godz. 12.00 w MDK im Jaworzników
UWAGA: W przypadku dużej liczby zgłoszeń w tym terminie odbędą się eliminacje!
Kontakt z organizatorami:
Zbigniew Adamczyk: zbig.adamczyk@gmail.com
Ewa Szpak: szpake@interia.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *