ORATOR JAWORZNICKI

„Ojczyzna to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu

Jan Paweł II

W trosce o język polski Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzników wprowadził do kalendarza stałych imprez konkurs oratorski, skierowany do gimnazjalistów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Cele:

Pobudzanie do dbałości o czystość mowy polskiej

Rozbudzanie umiejętności oratorskich – popularyzacja kultury żywego słowa.

Propagowanie zasad sprawnego i pięknego wysławiania się.
Kształcenie umiejętności świadomego i celowego doboru środków retorycznych w wypowiedzi ustnej.
Kształcenie umiejętności prawidłowej konstrukcji zdań w procesie tworzenia tekstu oraz argumentowania.

Rozwijanie postaw twórczych.