NA ZDROWIE!” II JAWORZNICKI PRZEGLĄD TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Motto: Natura jest zawsze mądrzejsza od ludzkich pomysłów (Antoni Kępiński)

1. Cel: wzrost świadomości ekologicznej, rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony oraz promocja kultury teatralnej.
2. Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie
3. Temat: Dbając o przyrodę, troszcząc się o wszystkie stworzenia natury, dbamy o siebie (zapobieganie degradacji środowiska przyrodniczego, szacunek dla roślin i zwierząt).
4. Termin przeglądu: 23 marca 2018 r. od godziny 10.00.