STATUT MDK

STATUT Młodzieżowego Domu Kultury w Jaworznie Statut opracowany jest na podstawie:  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami);  rozporządzenia MENiS z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr … Czytaj dalej STATUT MDK