WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA STAŁE

 

WNIOSEK 0 PRZYJĘCIE NA ZAJĘCIA STAŁE

prowadzone w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie

w roku szkolnym 2017 / 2018

UWAGA! Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego składa jeden z jego rodziców lub opiekunów prawnych.

WYBRANE FORMY ZAJĘĆ (w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej)

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Kandydat był w latach poprzednich uczestnikiem zajęć w MDK:
1.  
2.  
3.  

DANE OSOBOWE KANDYDATA

Imię

 
Nazwisko  
Data urodzenia  
Miejsce urodzenia  
Imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów kandydata  
Adres zamieszkania kandydata  
Numery telefonów rodziców lub prawnych opiekunów kandydata  
Adresy e-mail rodziców lub prawnych opiekunów kandydata