PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaworznie CELE STOSOWANIA PROCEDUR: 1.Usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych placówki. 2.Kształtowanie poczucia odpowiedzialności wychowanków za własne zachowania. 3.Wypracowanie współpracy z rodziną i instytucjami wspierającymi działalność placówki. 4.Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wychowanków. SPIS PROCEDUR: I. Procedura postępowania dyrektora placówki w przypadku, gdy policja dokonuje … Czytaj dalej PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH