PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

REGULAMIN BHP w Młodzieżowym Domu Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie Dyrektor placówki dba o bezpieczny i zdrowy pobyt oraz funkcjonowanie użytkowników placówki, czyli: – wychowanków – pracowników. Zadania dyrektora w zakresie bezpieczeństwa uczniów wynikają z Karty Nauczyciela (art.7): „Dyrektor szkoły sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole” oraz z Ustawy o systemie … Czytaj dalej PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA