PLAN PRACY 2019/20

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków w Jaworznie

Plan pracy na rok szkolny 2020/2021

Misja:

Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty kół

oraz fachowej opieki instruktorskiej

Cel główny:

Wyzwalanie kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego i sportowego wychowanków do doświadczania i aktywnego działania w czasie wolnym od nauki

Cele szczegółowe:

pobierz: Plan-Pracy