MISJA

   Młodzieżowy Dom Kultury w Jaworznie Misja:  Młodzieżowy Dom Kultury stwarza warunki  do rozwijania młodzieńczych zainteresowań i pasji poprzez zapewnienie dzieciom i młodzieży szerokiej i różnorodnej oferty kół oraz fachowej opieki instruktorskiej. Cel główny: Wyzwalanie kreatywności poprzez stymulację potencjału intelektualnego, artystycznego i sportowego wychowanków do doświadczania i aktywnego działania w czasie wolnym od nauki  Cele szczegółowe: … Czytaj dalej MISJA