Category Archives: Z miasta

IDŹ – POSADŹ DRZEWO!

Dnia 8 marca 2020 roku studenci VI semestru Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie – mieszczący się przy ulicy Inwalidów Wojennych 2 wspólnie z partnerami oraz wykładowcami w ramach zajęć terenowych odbyli debatę na temat : Wycinka Parku Lotników w Jaworznie.

MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO: OD STEREOTYPU… DO MOWY NIENAWIŚCI

Troska o bezpieczeństwo najmłodszych jest przyrodzoną cechą i obowiązkiem człowieka dorosłego. Dawnej opieka wiązała się z uchronieniem dzieci przed zagrożeniami bezpośrednimi, wynikającymi z niebezpieczeństw naturalnych, dziś nie zagraża najmłodszym napaść dzikiego zwierzęcia, lecz wcale to nie znaczy, że dzieci i młodzież są absolutnie bezpieczne. Pojawiły się inne zagrożenia.

PORCJUNKULA

W niedzielę 26 stycznia AD 2020. w kościele w Dąbrowie Narodowej odbyło się wspaniałe wydarzenie: koncert chóru, który działa przy tutejszej parafii NMP Anielskiej. Ten zespół młodych ludzi, który śpiewa dla większej chwały Boga, obchodzi w tym roku pięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji przyjęli nazwę: Porcjunkula.

TRZECI TOM OBOZOWEJ MONOGRAFII

Muzeum Miasta Jaworzna nie ustaje w odkrywaniu i przybliżaniu trudnej historii powojennej, która dla wielu ciągle tkwi w sercu bolesną zadrą, lecz ciągle dla mnóstwa mieszkańców jest nieznaną, lub chętnie zapominaną kartą z dziejów naszego miasta.
Jaworznicki „Obóz dwóch totalitaryzmów” to w rzeczywistości różne cztery obozy usytuowane w tym samym miejscu, do dnia dzisiejszego przez mieszkańców nazywanym „Obozem”.

Koncertowa dorosłość

Koncerty Noworoczne z pewnością odbywały się od niepamiętnych czasów, lecz najsłynniejsze, wiedeńskie właśnie obchodzą osiemdziesiąte urodziny. Przez Polskie Radio transmitowane są również jubileuszowo, od sześćdziesięciu – w Jaworznie obchodziliśmy 13 stycznia 2019 jubileusz mniej szacowny, choć bardziej atrakcyjny – osiemnastkę! A więc wejście w dorosłość.