Category Archives: Z miasta

WSB – BON EDUKACYJNY

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu – Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie, ul. Inwalidów Wojennych 2 – przygotowała dla pracowników instytucji partnerskich WSB ofertę Bonu Edukacyjnego dla kandydatów do naszej Uczelni:

KONKURS FILMOWY

Konkurs Filmowy WSB Młody człowiek VS Ekologia WSB – WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W JAWORZNIE

IDŹ – POSADŹ DRZEWO!

Dnia 8 marca 2020 roku studenci VI semestru Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie – mieszczący się przy ulicy Inwalidów Wojennych 2 wspólnie z partnerami oraz wykładowcami w ramach zajęć terenowych odbyli debatę na temat : Wycinka Parku Lotników w Jaworznie.

MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO: OD STEREOTYPU… DO MOWY NIENAWIŚCI

Troska o bezpieczeństwo najmłodszych jest przyrodzoną cechą i obowiązkiem człowieka dorosłego. Dawnej opieka wiązała się z uchronieniem dzieci przed zagrożeniami bezpośrednimi, wynikającymi z niebezpieczeństw naturalnych, dziś nie zagraża najmłodszym napaść dzikiego zwierzęcia, lecz wcale to nie znaczy, że dzieci i młodzież są absolutnie bezpieczne. Pojawiły się inne zagrożenia.

PORCJUNKULA

W niedzielę 26 stycznia AD 2020. w kościele w Dąbrowie Narodowej odbyło się wspaniałe wydarzenie: koncert chóru, który działa przy tutejszej parafii NMP Anielskiej. Ten zespół młodych ludzi, który śpiewa dla większej chwały Boga, obchodzi w tym roku pięciolecie swojego istnienia. Z tej okazji przyjęli nazwę: Porcjunkula.