Category Archives: Koła

KOLĘDY I SZLAGIERY

Młodzieżowy Dom Kultury im. Jaworzniaków pomaga się rozwijać dzieciom i młodzieży na różnych poziomach i w różnych dziedzinach. Taki jest sens tej placówki.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY

W sklepach święta trwają już od co najmniej miesiąca. Jednak najlepiej – czytaj: najtaniej, najciekawiej, najoryginalniej – można zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby na jarmarku bożonarodzeniowym, który tradycyjnie rozstawia swoje kramy w Rynku na klika dni przed świętami.

CERAMIKA W ŚWIĄTECZNYM SZYKU

Przysłowie głosi, że „nie święci garnki lepią”. Młodzieżowym Domu Kultury wersję nieco zmodyfikowano – tu na święta garnki, lepią, żeby stanęły na bożonarodzeniowym jarmarku w świątecznym szyku.

Koncert kolęd

Nieco przed czasem, na parę dni przed oficjalnym ogłoszeniem, że oto „narodził się nam … ” uczniowie Studium wokalnego postanowili zaśpiewać – zaprezentować swoje umiejętności, jakie nabyli pod kierunkiem Jarosława Wewióry.

Prześlij świąteczne życzenia pocztą tradycyjną…

Wskrzeszajmy tradycję oczekiwania na słowo pisane własnoręcznie. Szczególnie starsze pokolenie z pewnością życzyłoby sobie otrzymać od bliskich osób coś namacalnego.